Hej Kjell

Vi har tagit fram en formel till dig som du kan använda för att räkna ut hur länge kapitalet räcker.

Ett exempel på en beräkning kan se ut som nedan: tar du ut 14 000 per månad av det sparade kapitalet och räknar med en ränta på 4 % räcker pengarna i cirka 16 år.

Årlig ränta: 4%
Ränta per månad (r): 0,33%
Sparat belopp (S): 2.000.000
Uttag per månad (x): 14.000
Räcker i (N) mån: 194
Räcker i år (N)/12: 16,19

Formel:
N = - log(1-r*S/x) / log(1+r)

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP