Hej!

När du lånar pengar utomlands får du göra avdrag för dina ränteutgifter på samma sätt som för lån du tagit i Sverige. Därför ligger det i ditt eget intresse att deklarera för ett utländskt lån även om långivaren inte har skickat kontrolluppgift till Skatteverket. Du kan läsa mer om avdrag för ränteutgifter på sidan 36 och 40 i broschyren Skatteregler för privatpersoner, SKV330

Tänk på att du tar en valutarisk när du lånar pengar utomlands i utländsk valuta. Valutakursen kan ändras så att lånet blir dyrare. Ett exempel: Om du 2011-03-01 lånade 1 500 000 svenska kronor motsvarade det 172 233 Euro. En månad senare, 2011-03-31, var valutakursen förändrad så att ditt lån på 172 233 Euro motsvarade 1 538 624 svenska kronor. Lånet ökade alltså med 38 624 kronor på en månad. Har du inkomster enbart i svenska kronor bör du ha lån i svenska kronor såvida du inte skyddar dig mot valutakursförändringar på annat sätt.

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank