Hej!

Det är bra att spara till en reserv så att ni har pengar som är lätta att komma åt när ni får oförutsedda utgifter. Planerar ni några större inköp den närmaste tiden kan det vara bra att spara till dessa utgifter. Har ni redan en reserv och pengar sparade till planerade utgifter tycker jag att det är klokt att amortera.

Jag föreslår att ni i första hand amorterar på billånet eftersom räntesatsen på billånet troligen är högre än på huslånet. Dessutom är bilen en tillgång som stadigt minskar i värde. Därför bör det lånet betalas av snabbare.

I vilken utsträckning ni ska amortera på huslånet är nästa fråga. Att på sikt äga åtminstone 25 procent av sitt boende tycker jag är ett vettigt mål. Då blir ni inte så känsliga för räntehöjningar och har inte så höga huslån om ni av någon anledning måste sälja huset och huspriserna har fallit.

Bodil Hallin
Familjeekonom Ikano Bank