Vid pensionstillfället kommer ditt premiepensionskapital att divideras med ett delningstal. Delningstalet grundas dels på ett antagande om återstående livslängd vid pensionstillfället, dels ett antagande om framtida avkastning.

Lite förenklat kan det exemplifieras på följande sätt:
Om delningstalet t ex är 13,85 så innebär det att pensionen initialt vid ett kapital om 100 000 kr uppgår till 7 220 kronor per år eller 602 kr per månad. Pensionen räknas sedan om varje år med hänsyn till fondandelarnas värdeförändring. Om du vill kan du läsa mer på www.pensionsmyndigheten.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension