Ett samboavtal skriver man om man vill skydda sin egendom om separation skulle bli aktuell. Den egendom som kan bli föremål för bodelning för sambor är gemensam bostad och gemensamt bohag. Med gemensam menas att man skaffat den för att använda tillsammans. Det spelar ingen roll vem som betalat. (En bostad någon ägt sedan tidigare och en sambo flyttar in i ska alltså inte omfattas av rätt till bodelning.) Om du till exempel betalat hela priset på en bostadsrätt kan din sambo begära bodelning vid separation och du får dela med dig av halva värdet till henne. Sambolagen ger alltså den ekonomiskt svagare parten ett ökat skydd. Med ett samboavtal kan ni avtala bort rätten till bodelning. När det gäller andra ägodelar, som bil eller fritidshus, omfattas de inte av rätt till bodelning. I vissa lägen, om din sambo skulle ha stora lån, men inga tillgångar, kan det leda till att du ändå får dela med dig av din övriga egendom till viss del. Lite varning alltså, att flytta ihop med en hårt skuldsatt person.

Helst ska man skriva samboavtalet innan man flyttar ihop. Lite lättare då. Se det som en försäkring. Man tecknar inte försäkring för att en olycka ska inträffa utan som skydd om något skulle inträffa. För att ge uttryck för att bry sig om varandra kan du föreslå att ni som sambor skriver testamente samtidigt. För har ni en köpt bostad och någon av er går bort så ärver inte den andra något, förutom att man har rätt till hälften av bostad i bodelningen. Varken andra delen av bostaden eller andra tillgångar ärver man. Det är föräldrar (eller eventuella barn) som ärver. Testamentet skriver ni till förmån för varandra och det blir alltså också en slags försäkring. Låter kanske drastiskt och risken att dö ung är väldigt liten, men följden av att inte ha det kan bli väldigt svår. Och bäst göra det på en gång, för ni vill väl bo ihop länge och testamentet gäller så länge ni vill att det ska göra det.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank