Återbäringsränta är den förväntade värdeökningen på ditt försäkringskapital under året (hos ömsesidiga bolag). Återbäringsräntan bestäms av bolaget i ”förväg” och går inte nödvändigtvis hand i hand med bolagets totalavkastning. Om bolaget inte når upp till sina förväntningar, kan de behöva sänka återbäringsräntan.

Garanterad ränta är den räntesats som ligger till grund för hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir. Den garanterade räntan sätts av bolagen själva. Det som också påverkar ditt pensionsbelopp är antaganden om avgifter, livslängd och skatt.

Avkastningsränta är den månatliga värdetillväxten ditt försäkringskapital (i ett vinstutdelande bolag).

Totalavkastning är värdeökningen på bolagsnivå och ligger till grund för nivån på avkastningsräntan.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP