Enligt vår (Swedbanks) senaste prognos blir reporäntan oförändrad fram till våren 2013. Först då kommer den att höjas och når 2,50 i slutet av år 2013. Även Riksbanken har nu justerat ner sin räntebana något. I slutet på nästa år tror man att reporäntan höjs till 2,50 för att i slutet på år 2014 nå upp till 3,5 procent. Dvs. Riksbanken tror på en tidigare höjning.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank