Eftersom du har valt att betala en avgift för din förvaltning så antar jag att du förväntar dig ett bättre resultat jämfört med om du hade gjort placeringarna på egen hand. Det är bara du själv som kan avgöra om värdet motiverar kostnaden på 900 kr/år.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension