På http://www.bankforsakring.konsumenternas.se/Sidfot/Om-oss/Aktuellt/Vi-redovisar-pensionsbolagens-avgifter-och-livslangdsantaganden/, kan du gå in och titta på olika företags livslängdsantaganden.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP