Nästa reporäntebesked publiceras den 18 december och beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 17 december. På Swedbank tror vi att reporäntan kommer att sänkas från 1,25 % till 1,0 %.

Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank