Frivillig ITP är en motsvarighet till kollektivavtalad ITP och varken i frivillig eller kollektivavtalad går det att förordna pensionen till någon anhörig. Är det däremot så att du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp så ingår en familjepension, som tillfaller familjen i händelse av dödsfall. Den kan dock endast gå till hustru och/eller barn under 20 år.

Hälsningar
Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP