Om du betalar 3,77% ränta så får du 30% i ränteavdrag. Den verkliga räntan är alltså 2,6%. För att en sparform ska vara värd mödan så måste den ge samma avkastning plus skatten. Med andra ord 3,77%. Vill du hitta en sparform som just prickar in spannet över denna nivå så skulle jag titta på företagsobligationer. De ger i snitt 4-5%. Men kan du tänka dig att spara längre än 3-4 år skulle jag välja breda billiga aktiefonder; som Global eller Sverige.

Claes Hemberg
Sparekonom Avanza Bank