Bolånetaket infördes hösten 2010 och innebär att bolånen inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Dessutom följer bankerna Svenska Bankföreningens rekommendation som innebär att bolån över 75 procent av marknadsvärdet ska amorteras på 10-15 år. Har du redan ett bolån och bostaden minskar i värde händer normalt ingenting i nuläget så länge bolånen ligger kvar oförändrade. Skulle du däremot vilja höja bolånet eller flytta det till en annan bank görs en ny värdering. Då får du i första hand räkna med högre amorteringstakt och troligen också högre ränta på den del av lånen som överstiger 85 procent av det nya marknadsvärdet. Banken har en formell rätt att säga upp lånet till betalning om säkerheten som ställts för lånet har försämrats avsevärt men om du brukar betala lånet i tid har jag svårt att tänka mig att någon bank i nuläget skulle begära att du extraamorterar alla lån över 85 procent på ett bräde. Hur det ser ut i framtiden vet man ju inte. Därför är det bra att sträva efter att amortera ner bolånet till åtminstone 75 procent av marknadsvärdet.

Vänliga hälsningar
Bodil Hallin