Endast en av tio egenföretagare vet hur mycket pengar de kan sätta av till sin tjänstepension. Det finns alltså en stor kunskapslucka att fylla. Kvinnliga företagare är de som har både bäst kunskap och sätter av mest.

Det är oroande är att kunskapen är så låg bland småföretagare och vi ser inte heller något trendbrott från när vi första gången genomförde undersökningen 2010. Och det bekräftar också den verklighet jag dagligen möter. Kunskapen och intresset ökar visserligen när vi närmar oss pension men då är det lite sent.

Väntar du för länge med att börja spara måste du göra större avsättningar för att få ihop ett kapital som du kan leva på när du inte längre har någon lön.

Fler kvinnor än män sätter av pengar till sin tjänstepension och kvinnorna tror också i högre utsträckning än männen att storleken på lönen påverkar den allmänna pensionen och andra trygghetsförsäkringar. De äldre tror i högre utsträckning än de yngre att lönens storlek påverkar. Hälften av egenföretagarna sätter inte av pengar till sin tjänstepension.

"Du har bara ett liv på dig"
Det finns en tydlig korrelation mellan kunskap och sparande och det är de yngre och män som ligger sämre till. I andra undersökningar vi gjort har vi också sett att det är män och yngre som i störst utsträckning hoppas på turen när det gäller att spara ihop till ett pensionskapital. Visst kan du hoppas på turen, men kan nog ändå vara klokt att ha en plan B. Du har ju bara ett liv på dig och kan inte backa bandet.

Tips till småföretagare

1. Ta ut lön Som egenföretagare har du samma rätt till allmän pension som om du vore anställd, men det förutsätter att du tar ut lön. Full pott i det allmänna pensionssystemet får du om månadsinkomsten når upp till 36 700 kronor.

2. Be hjälp om för att komma igång Hur mycket du behöver spara beror på ålder, tidigare anställningar, inkomst och hur mycket du tror dig behöva i pension. Om du är anställd sätter din arbetsgivare vanligtvis av 5 till 10 procent av din lön åt dig i tjänstepension, utöver den lön du ser i lönekuvertet, vilket du kan se som en riktning på hur mycket som bör sättas av.

För varje år du väntar med att börja pensionsspara stiger det belopp du måste sätta av rejält. För att ta reda på exakt vad som gäller för dig bör du boka tid med en pensionsrådgivare eller ta hjälp av din revisor.

3. Kompensera för ojämna inkomster Många företagare har ojämna inkomster. Det är inte ovanligt med väldigt låga inkomster i början och väldigt höga inkomster enstaka år. Se till att kompensera de dåliga åren. Gör extra insättningar de år inkomsterna är bra.

4. Se över hela ditt försäkringsskydd Se över hela ditt försäkringsskydd, titta på paketlösningar för saker som sjuk- och avbrottsförsäkringar.

Hälsningar

Katarina Wiberg, Pensionsrådgivare SPP