Hej Jan-Erik

Saken är den att reglerna för vinstskatt och uppskov är olika för näringsfastigheter respektive privatbostäder och att din fastighet förmodligen är både och. Din sak är att ta reda på hur stor andel som räknas som näringsfastighet och hur stor andel som räknas som privatbostad. Det kanske inte är en helt lätt uppgift, så jag föreslår följande:
1) Ta fram taxeringsbeslut och se hur taxeringsvärdet fördelar sig.
2) Hör med mäklaren som förmodligen har kunskap och erfarenhet av försäljning av näringsfastigheter.
3) Prata med Skatteverkets handläggare, 0771-567 567.
4) Ögna igenom Skatteverkets broschyrer SKV 313 (näringsfastighet) och SKV 379 (privatbostad). Där finns information om vinstskatt, uppskov och hur du deklarerar försäljningen.
5) Ta sedan ställning till om du behöver anlita deklarationshjälp.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank