Hej! Pantbrev hör till själva fastigheten, oavsett vem som äger den. Men om du menar att du vill byta bank så tar den nya banken över pantbreven i samband med att du genomför bankbytet.