Hej! Enligt Skatteverket ligger det till såhär: har du betalat ränta på lån för en bostad utomlands får du normalt dra av räntan i inkomstslaget kapital. Det får du göra även om bostaden ska undantas från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal – och ett sådant finns mellan Spanien och Sverige. Har du däremot hyrt ut den utländska bostaden och uthyrningsinkomsten är undantagen från svensk beskattning enligt ett skatteavtal, har du inte rätt till avdrag för sådana ränteutgifter som kan kopplas till uthyrningen. Lycka till!