Den fråga jag ställer mig är: Behöver du verkligen denna typ av försäkring? Är det rimligt att försäkra sig mot allt? Visserligen är premien för att slippa betala en eventuell självrisk vid en skada på bilen inte så hög sett till månadskostnaden, i detta fall 39 kr i månaden, men då är den maximala ersättningen vid en skada endast 3 000 kronor och för det får man betala 468 kronor om året. Ska man teckna separata försäkringar för alla självrisker eller för alla produkter man köper så lär försäkringspremierna landa på tusentals kronor om året. Självklart är det klokt att teckna försäkringar som ger ekonomiskt skydd vid allvarligare händelser och olyckor men när det kommer till självrisker och produktförsäkringar tänker jag att det är både enklare och billigare med normal aktsamhet och att ha en ekonomisk buffert på ett sparkonto, som man vid behov kan använda till eventuella självrisker.

Jag kan inte avgöra om företaget är seriöst eller inte, men jag noterar att försäkringen vidareförmedlas från ett utländskt bolag och att jag inte hittar ordentliga uppgifter om företagets organisationsnummer, adress och kontaktpersoner på företagets hemsida.

Bästa hälsningar
Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank