Att amortera är ju en form av säkert sparande där du med nuvarande boränta får en garanterad ”avkastning” på 1,83 % (1,28 % efter ränteavdrag). Det är bättre än de flesta andra helt säkra alternativ, såsom sparkonto med insättningsgaranti. Amortering ger alltså en säker men låg avkastning.

För att få upp avkastningen måste du ta en risk. Risken består i att du inte vet vilken avkastning du får, att avkastningen kommer att svänga över tid och att kapitalet även kan minska i värde.

Så det handlar mycket om vad du anser är en hyfsad avkastning, vilken risk du är beredd att ta för att nå den men också när du vill använda pengarna. Kan du leva med att inte få någon avkastning alls eller att kapitalet faller med låt säga 15 % (75 000 kr) inom ett år? Ska du använda pengarna inom ett par år, inom 10 år eller längre fram? Kanske är du mest intresserad av en långsiktigt god värdetillväxt som tillfaller arvingar någon gång i framtiden?

Nordnet har ett bra verktyg med ett tjugotal frågor där du snabbt kan få en klarare bild av hur du faktiskt ser på detta med risk och placeringstid. Verktyget heter Investeringsguiden och den går att använda även om man inte är kund. Ta gärna denna guide till hjälp.

Sedan tycker jag att du ska boka tid hos både din egen och gärna ytterligare en eller två banker för att diskutera frågan och få deras syn utifrån din nuvarande situation. Om du ska amortera eller inte beror ju också på hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde och om din pension väntas öka eller minska framöver.