Hej, på Skatteverket skriver de såhär om bostad utomlands:

Har du betalat ränta på lån för en bostad utomlands får du normalt dra av räntan i inkomstslaget kapital. Det får du göra även om bostaden ska undantas från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal med en annan stat. Om du ska redovisa bostaden som en näringsfastighet på blankett NE ska du i stället dra av räntan i näringsverksamheten. Har du däremot hyrt ut den utländska bostaden, och uthyrningsinkomsten är undantagen från svensk beskattning enligt ett skatteavtal, har du inte rätt till avdrag för sådana ränteutgifter som kan kopplas till uthyrningen.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar