Hej, det går inte att svara ja eller nej eftersom det kräver mer information än det som framkom i din fråga. Men din utländska inkomst syns inte i UC, vilket är det upplysningsföretag som bankerna använder, och det försvårar bedömningen.

Jag föreslår att du pratar med den bank där du har en relation idag. De kan lättare göra en helhetsbedömning och ni kan diskutera vilka möjligheter du har att ta ett bolån.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar