Hej!
Svaret på din fråga är nej. Du kan ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, men inte hela summan på en gång. Den betalas ut månadsvis.

Hälsningar

Katarina Wiberg