Hej!

Det är riktigt, just nu, kan du inte kan avsluta din depå. Anledningen till detta är för att konkursen i Northland är inledd och inte ännu färdigställd.

En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder. Det kan ta tid att reda ut detta och det är just denna process som fortgår just nu. När konkursen är avslutad så avnoteras bolaget och först då kan du avsluta din depå.

Håll ut, snart kommer du kunna avsluta din depå.

Magnus Hjelmér