En hög och varierande inflation (prisökningar) är skadlig för ekonomin eftersom det ökar osäkerheten om hur priserna kommer att utvecklas framöver. Detta gör att räntorna stiger eftersom sparare och låntagare kräver en försäkring mot att det framtida värdet av deras pengar minskar. Högre räntor medför högre lånekostnaderna, vilket kan hämma företags investeringar och aktiviteten i ekonomin.

Men deflation, motsatsen till inflation är inte heller bra. Deflation innebär att prisnivån faller och att framtida priser kommer vara lägre än dagens. Något som historiskt har visat sig skapa flera problem. Eftersom det är billigare i framtiden väntar hushållen med att konsumera och företagen skjuter upp investeringar till dess att priserna faller. Detta gör att produktionen faller och risken för lågkonjunktur och arbetslöshet ökar.

För att undvika såväl hög inflation som deflation finns det därför mycket som talar för att en låg och stabil inflation är det bästa. Inflationsmålet på 2 procent är också i linje med andra industriländer som liknar Sverige.

//Johanna