Hej,

PPM-delen av pensionen är placerad i fonder. Det innebär att hur många kronor som "finns på kontot" varierar i takt med utvecklingen i fonden. Inför varje nytt kalenderår fastställer Pensionsmyndigheten ett månadsbelopp som kommer gälla det kommande året med hjälp av ett delningstal. Du kan läsa mer om det här. Det innebär att ditt månadsbelopp kan variera från år till år, men är det samma under ett kalender år.

Hälsningar,
Maja Englund