Ett helt uttag av din tjänstepension, även kallat återköp, regleras av inkomstskattelagen samt villkoren för varje individuellt avtal som dina tjänstepensionsförsäkringar omfattas av. För de tjänstepensioner där ett återköp är möjligt enligt villkoren får inte det totala försäkringskapitalet överstiga ett prisbasbelopp. Däremot, i undantagsfall, kan Skatteverket godkänna återköp över ett prisbasbelopp.

För att undersöka vilka möjligheter du har till återköp kan du ta kontakt med den eller de försäkringsgivare som tillhandahåller dina tjänstepensioner.

Hälsningar
Maja Englund