Hej,

Direktpension är ett löfte om tjänstepension från arbetsgivare till anställd och fungerar som ett komplement till tjänstepensionen. Direktpension innehåller en kapitalförsäkring och kan användas av arbetsgivaren när hela avdragsrätten för tjänste­pensions­försäkringen är utnyttjad eller när man vill skapa särskilda pensions­lösningar. Arbetsgivaren kan avsätta pengar till pension utöver skattereglernas utrymme för avdrag till tjänstepension. Det innebär att pengarna inte är avdragsgilla vid inbetalningen utan istället vid utbetalning av pensionen till den anställde. Företaget äger direktpensionen och den anställde blir en så kallad pant­havare. Panträtten fungerar som säkerhet om företaget av ekonomiska orsaker inte kan betala ut pensionen.

Med vänlig hälsning

Maja Englund