Man kan beskriva det som att det är en möjlighet, ingen rättighet, att behålla de gamla amorteringskraven när man byter bank. Det är upp till banken att avgöra vilken amortering du ska ha – och om de t ex vill att du följer eventuella egna amorteringsregler som banken har. Men det har visat sig att bankerna gör lite olika, så mitt tips är att kontakta flera banker och fråga hur de ser på amortering i just ditt fall. Glöm inte heller att amortering är ett sparande och att det inte nödvändigtvis är något som till varje pris ska undvikas.