Riksgälden fastställde statslåneräntan den 30 november 2018 till 0,51 procent. Den räntan påverkar hur mycket sparare kommer att betala i skatt på kapital som finns på Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF). På dessa konton betalar du skatt på en schablonintäkt som räknas på hela kapitalet istället för skatt vid varje försäljning, som man gör på en vanlig aktie- och fond depå.

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget på kontot multipliceras med statslåneräntan adderat med en procentenhet. Därefter skattar du 30 procent av den summan. För 2019 blir schablonintäkten 1, 51 procent och skatten därmed (0.51+1) x0,3 = 0,453 procent av ditt kapitalunderlag. Statslåneräntan för 2018 var 0,49 procent vilket innebär att du betalar 0,447 procent i skatt för inkomståret 2018.

Har du ett sparande på 10 000 kr blir skattehöjningen endast 60 öre. Har du däremot en miljon får du betala 60 kr mer än förra året.

Jag anser därför att ISK är fortfarande ett bra alternativ för sparande som är placerade för att ge en hög avkastning. Man ska dock vara medveten om att pengarna på ISK skattas oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde under året. Dessutom ska man också tänka på att räntebärande papper inte ger tillräckligt avkastning nu när räntan fortfarande är låg för att gynnas av att finnas på ett Investeringssparkonto.