Hej och tack för din fråga! Vanligtvis kan tjänstepensionen inte överföras till din nya arbetsgivare, av din tidigare arbetsgivare, utan din kännedom. Om det är en tjänstepension med namn BTPK, (inom BTP2 avtalet) eller BTP1 (den kompletterande delen som du själv får välja förvaltare för), så kan det inte ske utan din kännedom.

Handlar om en överlåtelse av tjänstepension vid namn BTP Alternativ ITP så krävs arbetsgivarens medgivande men även att du som försäkrad skriver på vid byte. Om det föreligger en fusion hos din gamla arbetsgivare, eller att två arbetsgivare inom samma koncern slås ihop (exempelvis om en organisationsförändring sker) så kan det vara så att din gamla arbetsgivare flyttar pensionsförsäkringen till den nya. Detta kan göras utan din underskrift eller godkännande från dig som försäkrad.

Mitt tips till dig är att kolla med din arbetsgivare vad som gäller just i ditt fall för din tjänstepension.

Hälsningar,
Maja Englund, Pensionsekonom på SPP