I slutet av 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, det vill säga hushåll och mindre företag. Det innebär att din elmätare kommer att bytas ut av ditt elnätsföretag för att kunna möta dessa krav. Elmätaren är elnätsföretagets egendom och det är elnätsföretaget som finansierar bytet av mätaren genom elnätsavgifterna. Du ska alltså inte behöva betala en extra avgift för att få din mätare bytt. Bytet ska vara genomfört senast den 1 januari 2025 men många elnätsföretag har redan påbörjat arbetet med att byta ut mätarna.