Hej och tack för din fråga!

I tjänstepensionerna finns skydd för dig som får sjukersättning. Skydden kan se olika ut beroende på vilket avtal du tillhör eller om du har en tjänstepension överhuvudtaget. Ta reda på vad just din tjänstepension heter. Fråga på jobbet.

Sjukersättningen upphör när du fyller 65 år. Den åldersgränsen kommer sannolikt att höjas om den lägsta åldern för att få garantipension höjs till 66 år, år 2023.

Hälsningar Shoka