Hej! Det bör stå i de allmänna villkoren för fasträntekontot hur det specifika institutet hanterar dödsfall. Brukligt är att dödsboet ersätts för ackumulerad men ännu ej kapitaliserad ränta fram till uttags- eller överföringsdagen. /Emma