Hej,

Det stämmer att du kan kvitta ett till ett mot ett uppskov och att det är mer förmånligt. Dock behöver det ju finnas ett uppskov att kvitta mot för att det ska fungera.

Exempel:

Lisa har sålt en bostadsrätt 2017 och gjort en vinst på 500 000 kr. Direkt efter försäljningen köpte hon en ny bostad som kostade mer än den gamla. Den bostaden, som skattemässigt kallas ersättningsbostaden, sålde hon 2020 med en förlust på 300 000 kr.

Om Lisa begärde uppskov efter försäljningen 2017, eller begär retroaktivt vilket hon kan göra

eftersom man får ändra gamla deklarationer sex år tillbaka, så ska hon återföra uppskovet. När hon återför uppskovet blir den beskattningsbara vinsten 500 000 kr - 300 000 kr = 200 000 kr. Avdraget blir här alltså ett till ett. Hon slipper helt skatt på 300 000 kr som hon annars hade behövt betala skatt på förr eller senare.

Om hon tar upp den för beskattning betalar hon 22% av 200 000 kr = 44 000 kr i skatt. Det ska jämföras med att hon hade fått betala 22% av 500 000 kr = 110 000 kr utan avdraget. Det hon tjänar på avdraget är alltså 66 000 kr. (Om hon köper ytterligare en ny bostad kan hon istället begära nytt uppskov och skjuta beskattningen ytterligare. Eftersom är det vad som är smartast att göra, men vi räknar inte på det för att inte krångla till det ytterligare.) Hon har dock fått betala en uppskovsränta på 0,5% per år för åren 2018, 2019 och 2020. Det blir en kostnad på 7 500 kr så räknar man in den är “vinsten” 58 500 kr.

Om Lisa inte hade haft något uppskov att kvitta mot hade hon istället fått dra av halva beloppet, dvs 150 000 kr. Om hon inte har gjort några andra vinster eller förluster på kapital får hon dra av 100 000 kr * 30% + 50 000 kr * 21% = 40 500 kr.

Vinsten av att dra av mot ett uppskov blir i det här fallet alltså 58 500 kr - 40 500 kr = 18 000 kr.

Hur stor vinst det blir beror på vilka belopp det rör sig om, men också på när de olika bostadsförsäljningarna gjordes. Det är därför inte så enkelt som att man tjänar en viss procent mer i ena fallet. Det borde dock alltid vara så att det är betydligt mer förmånligt att kvitta mot ett uppskov.

Angående mäklararvodet får det dras av när man beräknar vinst/förlust. Det gör alltså vinsten mindre och förlusten större vilket är bra ur ett skatteperspektiv.