Det är en väldigt bra fråga Björn. Över tid utgör den återinvesterade utdelningen en icke försumbar andel av börsens totala avkastning (kurstillväxt + utdelning).

Skälet till att många ofta refererar till prisindex som enbart mäter kursutvecklingen i stället för avkastningsindex som mäter totalavkastningen är nog flera. Först och främst måste ju spararen återinvestera utdelningen, något inte alla gör. Sen skattas ju en del av utdelningen bort innan den kan återinvesteras. Sist men inte minst tillkommer merkostnader såsom courtage. Därför tycker nog många att det helt sonika är enklare att enbart titta på det index som inte kräver något av spararen.

När man jämför sin avkastning gentemot börsen så är det rimligt att jämföra sin egen totalavkastning med ett avkastningsindex. För den som ofta jämför sig med OMXS30 så finns OMXS30GI (GI för Gross Index). Om man däremot hellre vill jämföra sig mot Stockholmsbörsens breda index så kan man istället jämföra sig mot OMXSGI. Det senare indexet har stigit +1 030 % senaste 20 åren, vilket alltså innebär en genomsnittlig årsavkastning på +12,75 %. Om du tittar på samma index men utan återinvesterad utdelning (OMXSPI) så uppgår avkastningen i stället till +253% eller +6,5% om året i snitt under perioden.