För det första vill vi säga att vi har stor respekt för lysa och tycker att de är den bästa sparroboten på marknaden.

För det andra så har du rätt i att fondavgifterna ingår i värdeökningen och med facit i hand hade det varit bättre att välja ett dyrare alternativ som lyckats bättre. Den mänskliga intuitionen säger också att en fond/fondrobot som gått bättre historiskt också kommer att göra det i framtiden.

Forskningen - Fonder som gått bra historiskt går inte bättre i framtiden

Problemet är att den finansiella forskningen säger något annat. Tvärt emot all intuition visar det sig nämligen att fonder som har gått bra historiskt har knappt märkbart förhöjd sannolikhet att gå bra i framtiden.

Standard and Poor’s (Liu and Sou, 2018*) har gjort en studie där de delat in fonder i olika grupper efter hur bra de har gått under fem år. De 25 procent som gick bäst hamnade i den första kvartilen. Därefter har de tittat på hur de har gått under kommande fem år. Resultatet är att av de 497 fonder som låg i första kvartilen under den första femårsperioden var bara 27 procent kvar i första kvartilen nästa period. Hade allt varit ren slump skulle det ha varit 22,6 procent (knappt 10 procent av fonderna från den första femårsperioden lades ner eller slogs ihop och räknas därför inte kommande femårsperiod). Andelen är något förhöjd, så vill man se det optimistiskt kan det alltså gömma sig några guldkorn bland de historiskt framgångsrika, men det är svårt att veta vilka de i så fall är och det kan mycket väl finnas andra förklaringar.

Överlag är forskningen ganska entydig. Avgifter är på lång sikt avgörande för vilken fond som går bäst och det finns inga belägg för att det går att hitta en förvaltare som är smartare än en annan.

Vill du läsa mer har vi också skrivit en hel del om det i vår bok Mer pengar för pengarna.

Lysa har tillväxtmarknader och småbolag

Varför avviker då Lysas avkastning? Lysa är hyggligt indexnära i sin förvaltning så skillnaderna i avkastning beror inte på att de försöker hitta rätt aktier. Det som däremot är en skillnad är att Lysas aktieportfölj är bredare än en globalfond och också innehåller en del tillväxtmarknader och småbolag.

Vi avfärdar nästan allt som inte är breda globalfonder, men just tillväxtmarknader och småbolag finns det visst stöd i både teori och empiri för att de kan tillföra någonting till portföljen. Dels kan de kanske ge lite bättre genomsnittlig avkastning och dels så bidrar de något till riskspridningen.

Vill du åstadkomma detta kan du förslagsvis sätta ihop en motsvarande portfölj själv.

80% globalfond
10% småbolagsfond
10% tillväxtmarknadsfond

Gör du den blandningen själv så blir den genomsnittliga fondavgiften en aning högre än om du bara väljer den billigaste globalfonden, men fortfarande lägre än Lysas avgifter.

Fondrobotar - helt automatiska och helt onödiga

Vi har recenserat fondrobotar tidigare, som bland andra Avanza Zero och BetterWealth. Vi saxar in vårt resonemang om varför vi inte imponeras här:

Vi bedömer att robotarna har ungefär samma erbjudande bestående av:

1. en användarvänlig plattform
2. som ställer några enkla frågor till kunden för att uppskatta risktåligheten
3. för att sedan plocka ihop en bred portfölj av billiga indexfonder
4. och sedan ser till att portföljens balans bibehålls när marknaden rör på sig

Så här ser vi på dessa plattformar:

1. Eftersom vi anser att man inte behöver vara särskilt aktiv med sitt sparande tycker vi att det är av ganska begränsat intresse hur smidig eller snygg tjänsten är.

2. Att uppskatta risktåligheten är viktigt men också väldigt svårt eftersom det inte finns något facit. Vår uppfattning är att det är här en rådgivare kan tillföra en del nytta som en robot inte kan.

3. När det gäller ihopsättningen av indexfonder tillför dessa aktörer något när de utöver en vanlig globalfond också inför exponering mot småbolag och tillväxtmarknader.

4. Alla fyra aktörerna brukar göra ett nummer av att de ser till att bibehålla balansen i portföljen. I någon slags teoretiskt låtsasvärld där det går att veta att det som är helt optimalt för dig är exakt 67% aktier skulle det här kunna vara en bra tjänst. I verkligheten är frågan om hur stor aktieandel som är lagom en svår fråga att svara på och då spelar det inte så stor roll att andelen ändras lite.