Arvet efter din mamma förändrar din förmögenhets storlek inte din arbetsförmåga. Därför bör inte ditt aktivitetsstöd påverkas. Har du däremot även bostadstillägg kan det bli omprövat eftersom den beräknas bland annat utifrån förmögenheten. Det är viktigt att du anmäler ditt arv till Försäkringskassan, ifall du har bostadstillägg, så du inte blir återbetalningsskyldig.