Tyvärr ser jag ingen enkel lösning på problemet. Bankerna är noga med att inte ta på sig för stora risker och vill helst minimera sin administration som alla andra. Små bostadsrättsföreningar ger högre risk och mer administration i förhållande till intäkter än en större förening. Förmodligen kommer de antingen tacka nej eller kräva en lite högre ränta.

Mitt standardråd är att fråga så många banker som möjligt. Storbankerna brukar kunna vara mer serviceminded än uppstickarna. I värsta fall kan man också vända sig till de banker som uttalat erbjuder lån till dem som har svårt att få det. Jag tänker spontant på Bluestep och liknande aktörer. Högre ränta blir det definitivt men om det är enda utvägen så är det bättre än att ta ett vanligt blancolån!

Jag provade att slänga iväg frågan om lån till bostadsrättshavare i små föreningar till en handfull olika banker och fick ganska väntade svar:

Stabelo

Stabelo.se förmedlar bolån till kunder med låg belåningsgrad och gör jobbet digitalt till stora delar. De utmärker sig med låga räntor helt enkelt. Såhär svarar deras VD Hampus Brodén: "Den produkt Stabelo erbjuder idag är minimalistisk. Det är ett sätt för oss att hålla låga kostnader och är ett av skälen till att vi kan ha så attraktiva räntor. Baksidan med den approachen är att vi tvingas välja bort vissa mer komplicerade kreditsituationer. Det kan röra sig om exotiska anställningsformer, kunder med betalningsanmärkningar, och vissa typer av analyskrävande säkerheter. Bostadsrätter i föreningar med få lägenheter tillhör den kategorin. Detta då det kan få stora konsekvenser för de kvarvarande bostadsrättsinnehavarna i en liten förening om en annan bostadsrättsinnehavare missköter bostaden eller sina betalningar. Av dessa skäl är det svårt att få ett lån hos Stabelo på en bostadsrätt i en förening med 5 lägenheter och man är i regel hänvisade till en aktör som kan lägga tid och resurser på att analysera en sådan exponering och kanske också ta lite extra betalt för lånet".

Handelsbanken

Storbanken stänger inga dörrar utan meddelar via sin pressavdelning kort och gott att: "Vi utgår alltid från den enskilda kredittagarens förutsättningar och gör en individuell bedömning av både kredittagare och bostadsrättsförening".

SBAB

Den statliga bolånebankens presschef ger ett utförligare svar som egentligen betyder samma sak som handelsbanken säger: "Vi gör en individuell granskning eftersom vid mindre föreningar så blir den enskilde bostadsrättsinnehavaren mer beroende och exponerad mot föreningens ekonomi och även de andra bostadsrättsinnehavarnas ekonomiska förhållanden. Vi tittar bland annat på årsredovisningen, underhållsplanen och fastighetens skick i den individuella granskningen. Vi har ingen skarp gräns när det gäller storlek utan gör istället en individuell bedömning".

Swedbank

Inget svar.