Eftersom priserna och lönerna stiger år för år blir värdet på pengar lägre när deras köpkraft minskar. Man kan alltså säga att ett belopp idag motsvaras av ett högre belopp i framtiden. Detta kallas inflation och kan definieras på olika sätt men den mest använda och den som Riksbanken använder för styrningen av ekonomin är KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

För att räkna ut ett framtida penningvärde behöver man gissa vad inflationen kommer vara. Eftersom Riksbanken har som mål att inflationen skall vara två procent per år är det bara att multiplicera ditt penningbelopp med 1,02 för varje år som du vill räkna framåt.

4300 kr idag skulle då motsvara 4563 (4300*1,02^3) kr om tre år.

En relaterad fråga är hur man räknar ut vad ett penningbelopp från förr i tiden motsvarar idag. Den precisa metoden är att använda KPIF (kika hos SCB) och jämföra värdet vid olika tidpunkter. Längre tillbaka i tiden var inflationen högre så vill du jämföra priser från 70-talet rekommenderar vi den här metoden istället för att anta att inflationen också skulle ha varit 2
procent historiskt.