Det är förmånligare att ta den årliga räntan på 0.95%. Då utgår jag ifrån att det fortfarande är 0,85% årsränta och inte månadsränta även om kapitaliseringen sker månadsvis. Månadsräntan blir nämligen 0,85%/12 = 0,0708%. Det kan vara bra att veta att det inte finns lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna ska beräkna ränta eller vilken räntesats som ska tillämpas. Det finns i det svenska banksystemet också olika metoder för att bestämma mellan vilka dagar som räntan ska räknas. Det är något du bör få information om från din bank.