Hej! När en person avlider övergår det som personen ägde, skulder och avtal
till ett dödsbo. Är lånet bundet så ska normalt ränteskillnadsersättning betalas
av dödsboet vid lösen av lånet. Är det ett gemensamt lån och en låntagare
avlider kan det vara möjligt för den andre att ta över lånet. Mer om hur det
fungerar med dödsbon finns att läsa på Konsumenternas.se. /Emma