Hej! Det korta svaret är ja. Det som styr är om försäkringen faller ut med en schablonersättning vid själva händelsen (förseningen) eller om försäkringen ersätter för en faktisk kostnad. Du har rätt att begära ersättning från flera håll för försening då det handlar om schablonersättningar. Det kan det sammanlagt röra sig om relativt stora summor och kan till och med bli högre än dina kostnader för själva flygbiljetten. Lycka till!