Hej, normalt finns det ett skydd kopplat till din tjänstepension som kan se lite olika ut beroende på vilket avtal du tillhör. Många gånger är det en försäkring som går in och betalar premierna till din tjänstepension istället för din arbetsgivare i fall du blir sjuk.

Fråga på jobbet vilket avtal och vilken valcentral du tillhör. Genom att kontakta din valcentral kan du ta reda på vilket skydd som gäller för just ditt tjänstepensionsavtal. Om du inte har ett kollektivavtal för din tjänstepension kan du fråga din arbetsgivare eller det aktuella försäkringsbolaget som hanterar din pension vad som gäller.