Hej G.E!

Generellt sett är alla typer av kapitalvinster skattepliktiga, men vinster upp till 50 000 kr/år är skattefria, summan fungerar som ett grundavdrag. Du får dessutom dra bort 25 procent av försäljningspriset, vilket gör att du kan sälja egendom för totalt 66 666 kr/år utan att behöva betala skatt. För att få fram själva kapitalvinsten så tar du din inköpskostnad för varan och drar bort försäljningspriset.

Lycka till!