Socialdemokraten och finansministern Magdalena Andersson gjorde ett utspel i juni i år som nämnde något om att det behövdes mer skatter för att finansiera välfärden och att en möjlig skattehöjning var att göra ISK mindre förmånligt. Vi lägger oss inte i fördelningspolitiska avvägningar utan fokuserar hellre på din andra fråga.

Syftet med ISK var att förenkla skattereglerna och administrationen, stimulera sparande och ta bort inlåsningseffekten som uppstod när folk drog sig för att sälja dåliga aktier/fonder för att undvika kapitalvinstskatten. ISK är väldigt förmånligt just nu när statslåneräntan är låg men i en “normal” räntemiljö är det faktiskt inte självklart att ISK blir bästa sparformen när sparande görs på riktigt lång sikt, till exempel egenföretagare som sparar till pensionen. Om man i det läget försämrar fördelarna med ISK kan det leda till krångel som gör att folk inte tar tag i sin ekonomi samt öppnar för skatteplanering med kapitalförsäkring privat eller genom företag.

Om politikerna kommer fram till att det behövs högre skatter på kapitalintäkter skulle vi hellre se att det gjordes på ett sätt där det fortsättningsvis blir enkelt att göra rätt som småsparare. Vi har skrivit lite mer urförligt om frågan om skatten på ISK här.
Tack! :)