Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap (även dubbla medborgarskap) eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss. Är man som i det här fallet redan kund hos oss så spärras depån från handel.

Om det är så att man behöver sälja något värdepapper så gör man i så fall klokt i att kontakta oss direkt, eller den bank där man är kund. Om du skulle flytta hem till Sverige igen så kommer spärren också att hävas.