När Finansinspektionen införde amorteringsreglerna 2016 gällde det endast nya lån tagna efter 1 juni 2016. Det finns därför ingen anledning att tro att ni skulle omfattas om reglerna skulle skärpas, så länge ni inte tar nya lån.

Skulle Finansinspektionen slopa amorteringskravet helt eller sänka kraven är det ändå fritt för bankerna att avtala om hur en amorteringsplan av ett lån ska ske. Så länge ni har ett avtal så är det som gäller, men skulle situationen förändras av någon anledning kan ni alltid be om att förhandla om avtalet och se hur banken ställer sig till det. Ni skulle också kunna flytta lånet till en annan bank om ni får bättre villkor där, men då är det viktigt att läsa på vad det innebär att bryta avtalet i förtid. Har ni exempelvis bundit räntan så kan ni behöva betala ränteskillnadsersättning till er nuvarande bank.