Det är en relevant fråga. Sedan 1 januari 2012 infördes en bestämmelse om schablonintäkt på fondandelar. Den innebär kort och gott att man flyttade beskattningen från fonden till innehavaren eftersom Sverigeregistrerade fonder fick en konkurrensnackdel jämfört med utlandsregistrerade fonder. Dock sades det att detta inte skulle innebära någon skattehöjning för fondandelsägarna, i de flesta fall.

Schablonintäkten på fonder är förifyllda på deklarationen och beräknas genom att multiplicera värdet på dina fondandelar i början på året. Den summan beskattas därefter med 30% kapitalskatt. Låt oss ta ett räkneexempel. Om dina fondandelar är värda 100 000 kronor vid inledningen på året så innebär det en schablonintäkt på 400 kronor (0,4%), den beskattas sedan med 30% varpå skatten i slutändan blir 120 kronor per 100 000 kronor fondkapital.

Denna extra skatt slipper du om du har dina räntefonder på ett ISK. Dock är den räntenivå som ligger till grund för schablonintäkten inom ISK högre än den förväntade avkastningen på många räntefonder. Om du investerar i företagsobligationer i allmänhet kan du eventuellt räkna hem det hela, speciellt om du investerar i företagsobligationer med sämre kreditvärdighet (tillika högre risk), så kallat High Yield. Här är det dock viktigt att komma ihåg att löptiden på obligationerna ofta är ett par år, de kommer påverkas negativt i det korta perspektivet när räntorna stiger, samtidigt som schablonintäkten på ISK då också stiger. Därför är jag fortsatt av åsikten att man bör tänka till en gång extra om man vill ha räntefonder inom ramen för sitt ISK.