Är du tjänstledig till 100 procent är din arbetsgivare inte skyldig att fortsätta betala in pengar till din tjänstepension. Om du inte får någon pensionsgrundande inkomst, som t ex lön eller ersättning från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, kommer du inte heller att tjäna in pengar till din statliga pension medan du är ledig.

Hur din pensionsersättning påverkas om du väljer att "jobba igen" dessa månader senare beror lite på vilket upplägg du tänkt dig. Fortsätter du att jobba efter att du fyllt 66 år kan du dra nytta av skattemässiga fördelar. Du får göra ett större jobbskatteavdrag jämfört med dina yngre kollegor.

Om du både jobbar och tar ut pension samtidigt beskattas de båda inkomsterna olika. Har du egen firma sänks dina sociala avgifter när du fyller 65 år till 10,21 procent.

På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om skatt och pension.