En aktiv förvaltning innebär att beslut att köpa eller sälja värdepapper i fonden görs av en eller flera förvaltare. En passiv förvaltning däremot innebär att innehaven i fonden ska matcha ett visst index.

Ambitionen för en aktivt förvaltad fond är att slå index medan en indexfond ska precis som namnet antyder, följa den. Det finns dock flera studier som visar att många aktivt förvaltade fonder inte lyckas nå sina mål att leverera mer avkastning än index till sina kunder vilket blir till en nackdel eftersom du även betalar mer för dessa fonder.

Väljer du en aktiv förvaltning är det viktigt att du investerar i en aktivt förvaltad fond som har en historia av att avkasta mer än index och förvaltas av duktiga förvaltare med förutsättningar att upprepa det i framtiden (vilket aldrig kan garanteras). Det krävs alltså att du gör en del bakgrundsundersökning själv.